Sähköinen vakaus

Sähköinen vakauden testeri on kannettava instrumentti öljypohjaisen porausnesteen sähköisen stabiilisuuden (ES) mittaamiseen. Porausnesteen sähköinen stabiilisuus liittyy sen emulsion stabiiliuteen ja kostutukseen. Testauslaite noudattaa API rp13b-2:n suositeltua käytäntöä öljypohjaisen porausnesteen kenttätestauksessa kuvattua sähköisen stabiilisuuden testausmenettelyä. Se on tarkka, yksinkertainen ja kannettava. Porausnesteen kemiallisen koostumuksen ja leikkaushistorian vaikutus ES:n itseisarvoon on hyvin monimutkainen. Siksi ei ole suositeltavaa selittää porausnesteen märkää tilaa ES:n yksittäisen mittauksen mukaan.

View as